välbefinnande

Unga människor påverkas av att röka i filmer

välbefinnande Unga människor påverkas av att röka i filmer
Anonim

Ungdomar som ser filmer som visar att röka är mer benägna att röka än äldre ungdomar, föreslår en studie.

Forskare vid University of Pittsburgh i USA analyserade data om 2 074 skolbarn, varav ingen var rökare i början av studien.

Deltagarna undersöktes mellan åldern nio och 14 och igen vid 16-22 år för att se vilka filmer de hade tittat på och huruvida de hade börjat röka.

Forskarna fann att nio till 14-åringar som hade utsatts för filmer som visar rökning hade stor risk att bli etablerade rökare.

Däremot var 16-22-åringar som hade tittat på många filmer som visade att röka inte mer sannolikt att röka än sina kamrater som hade sett några sådana filmer.

Resultaten publiceras i Journal of the National Cancer Institute och lyfter fram effekten av exponering för rökning i filmer och rökning beteende hos yngre ungdomar, enligt studieförfattarna.

De skrev: "Dessa resultat tyder på att förebyggande insatser bör fokusera på att minska exponeringen för rökning som avbildas i filmer när barn är i ung ålder."

En rapport från UK Center for Tobacco Control Studies, som publicerades i tidningen Thorax 2011, föreslog att filmer som visar rökning automatiskt skulle ges 18 certifikat för att skydda barn och ungdomar.

Läkares Råd