välbefinnande

Vin-drinkare "i riskzonen för Parkinsons"

välbefinnande Vin-drinkare "i riskzonen för Parkinsons"
Anonim

Regelbundna vin-drinkare står inför en ökad risk att utveckla Parkinsons sjukdom varje gång de har ett annat glas, har en banbrytande rapport sagt.

Enligt brittiska forskare utgör den stora delen av vinerna en hälsorisk för drinkare genom "potentiellt farliga" nivåer av metalljoner.

Av vinerna från 16 olika länder analyserades av forskare från Kingston University, utgjorde endast de från Argentina, Brasilien och Italien ingen hälsorisk.

Professor Declan Naughton och Dr Andrea Petroczi använde målfaktokvoten (THQ) - baserat på de publicerade övre säkerhetsgränserna för olika kemikalier - för att bestämma vilka viner som kan vara farliga.

De flesta viner som analyserats hade ett värde "långt över" 1, 0, vilket är icke-farligt.

Många årgångar hade en THQ på upp till 200, medan viner från Ungern och Slovakien slog 300.

Professor Naughton sa att hans forskning väckte ett "stort frågetecken" över de antagna hälsofördelarna med vin.

"Dessa värden gäller, eftersom de huvudsakligen ligger över THQ-värdet på 1, 0. Överskott av metalljoner är krediterad med patologiska händelser som Parkinsons sjukdom, skrev han i Chemistry Central Journal.

"Förutom neurologiska problem tros dessa joner också öka oxidativ skada, en nyckelkomponent i kronisk inflammatorisk sjukdom som är en föreslagen cancerinitiator."

© Adfero Ltd

Läkares Råd