hjärta och blod

Vem ska inte ta lisinopril?

hjärta och blod Vem ska inte ta lisinopril?
Anonim

Vem ska inte ta lisinopril?

 • Personer som är allergiska mot andra ACE-hämmande läkemedel, t.ex. ramipril.
 • Personer med svullnad i läppar, ansikte eller tunga utan känd orsak (ärftlig eller idiopatisk angioödem) eller orsakad av tidigare användning av en ACE-hämmande medicin.
 • Kvinnor som är gravida.
 • Människor som är allergiska mot någon ingrediens i medicinen. Kontrollera ingredienserna i informationsbroschyren som följer med din medicin om du vet att du har specifika allergier eller intoleranser.
 • Lisinopril rekommenderas inte till barn under 12 år för andra ändamål än behandling av högt blodtryck. Det ska inte användas för att behandla högt blodtryck hos barn under sex år.
 • Lisinopril rekommenderas inte för personer som nyligen har haft en njurtransplantation.

Vem kan behöva en lägre dos lisinopril eller extra övervakning?

 • Äldre människor.
 • Personer med nedsatt njurfunktion.
 • Personer med förträngning av artärerna som ger blod till njurarna (njurartärstenos). Detta läkemedel rekommenderas inte om båda njurarna påverkas eller om förträngningen påverkar den enda fungerande njuren.
 • Människor med låg vätskevolym eller saltnivåer i kroppen, t.ex. på grund av diuretisk behandling, njursdialys, lågnatriumdieten, diarré, kräkningar eller uttorkning.
 • Personer som tar andra läkemedel för högt blodtryck, särskilt diuretika.
 • Personer med svår hjärtsvikt.
 • Personer med härdning av artärerna (ateroskleros).
 • Personer med nedsmutsning av huvudartären där blod pumpas ut ur hjärtat (aortastenos) eller förminskning av en av ventilerna i hjärtat (mitralventilstenos).
 • Människor med en typ av hjärtsjukdom som kallas hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati.
 • Personer med lågt blodtryck (hypotoni).
 • Personer med diabetes. Du kan behöva kontrollera din blodsocker oftare, eftersom lisinopril kan sänka sockernivåerna i ditt blod.
 • Personer med sjukdomar som påverkar bindväv, t.ex. sklerodermi, systemisk lupus erythematosus eller reumatoid artrit (kollagenvaskulära sjukdomar).
 • Personer med njursvikt som kräver en viss typ av hemodialys (högflödesmembran).
 • Personer som får behandling för att ta bort vissa typer av fett från blodet med hjälp av en maskin (LDL-aferes).
 • Personer som har desensibiliseringsbehandling för att minska allergier mot biet eller varpsstickor.

Är det säkert att ta lisinopril under graviditeten?

 • Lisinopril ska inte användas under andra och tredje trimestern av graviditeten eftersom det kan vara skadligt för en utvecklande baby. Det rekommenderas inte under första trimestern om inte din läkare anser det vara nödvändigt. Sök vidare läkare från din läkare.
 • Om du tror att du kan vara gravid medan du tar lisinopril, sluta ta det och kontakta din läkare omedelbart.
 • Om du vill planera en graviditet ska du i förväg prata med din läkare så att din behandling kan bytas.

Är det säkert att ta lisinopril under amning?

 • Det är inte känt om lisinopril passerar i bröstmjölk. Det rekommenderas inte för kvinnor som ammar, eftersom andra läkemedel med en mer etablerad säkerhetsprofil finns tillgängliga. Be din läkare om ytterligare råd.
 • Vad används lisinopril för och vad ska jag veta?
 • Hur tar jag lisinopril?
 • Vilka är de möjliga biverkningarna av lisinopril?
 • Kan jag ta andra läkemedel med lisinopril?

Senast uppdaterad: 22.03.2017

Läkares Råd