värk och smärtor

Vem ska inte ta dihydrokodin?

värk och smärtor Vem ska inte ta dihydrokodin?
Anonim

Vem ska inte ta dihydrokodin?

 • Människor med mycket långsam, låg andning (andningsdepression).
 • Personer med huvudskada eller upphöjt tryck inuti skallen.
 • Människor som inte svarar, omedvetna tillstånd (koma).
 • Personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 • Personer som har astmaattack.
 • Människor med leverfel.
 • Människor som har eller riskerar att få blockering i tarmarna (paralytisk ileus).
 • Människor som är berusade med alkohol.
 • Människor som är allergiska eller intoleranta mot någon ingrediens i medicinen. Kontrollera de ingredienser som finns i bipacksedeln som medföljer läkemedlet om du vet att du har specifika allergier eller intoleranser.
 • Dihydrocodeine tabletter är inte licensierade för barn under 12 år.
 • Dihydrocodeinsirap är inte licensierad för barn under fyra år.

Vem kan behöva en lägre dihydrokodindos eller extra övervakning?

 • Äldre, svaga eller försvagade personer.
 • Människor med lever- eller njurproblem.
 • Personer som lider av astma.
 • Personer med hjärtsvikt som är sekundär för kronisk lungsjukdom.
 • Personer med lågt blodtryck (hypotoni).
 • Människor med en underaktiv sköldkörtel (hypotyreoidism).
 • Människor med underaktiva binjurar, till exempel Addisons sjukdom.
 • Män med förstorad prostatakörtel (prostatisk hypertrofi).
 • Människor med sjukdomar i gallkanalerna, t.ex. gallstens eller nyligen operation i gallvägarna.
 • Personer som är obstiperade.
 • Människor med inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.
 • Personer med inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).
 • Människor med tillstånd som medför abnorm muskelsvaghet, kallad myasthenia gravis.
 • Personer med kramper eller kramper, till exempel epilepsi.
 • Människor med en historia av droger eller alkohol missbruk eller beroende.

Se till att din läkare vet om någon av dessa gäller för dig.

Kan jag ta dihydrokodin under graviditet eller amning?

 • Endast om det har ordinerats av din läkare och den förväntade nyttan för moderen överväger eventuell risk för barnet. Se till att din läkare vet om du är gravid eller ammar innan du tar dihydrokodin.
 • Säkerhet för dihydrokodin för användning under graviditet har inte blivit fullständigt fastställd och det bör helst undvikas under graviditet och arbetskraft, såvida det inte anses nödvändigt av din läkare. Om det används regelbundet under tredje trimestern kan det orsaka abstinenssymptom hos barnet efter födseln. Om det används under arbetet kan det orsaka andningssvårigheter hos barnet efter födseln.
 • Små mängder dihydrokodin kan passera i bröstmjölk. Det ska endast användas av kvinnor som ammar om de potentiella fördelarna med moderen överväger eventuella risker med dihydrokodin på ammande spädbarn. Dihydrocodeine kan potentiellt orsaka problem i vårdbarnet, till exempel andning eller matningsproblem. Om det används under amning behöver barnets omvårdnad behöva övervakas.
 • Vad används dihydrokodin för och vad ska jag veta?
 • Hur tar du dihydrokodin?
 • Vad är de möjliga biverkningarna av dihydrokodin?
 • Kan jag ta andra läkemedel med dihydrokodin?

Senast uppdaterad: 25.07.2017

Läkares Råd