lever, njure och urinvägar

Var kan jag köpa ett säte?


lever, njure och urinvägar Var kan jag köpa ett säte?

KLÄDSELTVÄTT (GÖR DET SJÄLV) (Juli 2019).

Anonim

Fråga

Jag har inkontinensproblem och jag har försökt utan framgång att köpa ett sätehölje för min nya stol.

Stövlar och min lokala kemist levererar inte längre dem. Jag fick adressen till tre platser som skulle kunna ge dem, men tyvärr efter att ha kontaktat dem - de gör det inte!

Kan du berätta för mig var jag kunde köpa ett sätehölje? Jag är desperat.

Tack för din hjälp i den här frågan - jag har även tittat på Internet, men har fortfarande misslyckats.

Svar

Jag är ledsen att höra om dina svårigheter att få ett säte på din nya stol.

Jag är informerad av mina distriktssköterskor om att det finns en tillgänglig artikel som kallas en liten "kylie", som faktiskt är ett litet lakan som kan användas som ett stolskydd.

En hel del människor har inkontinensproblem, och jag rekommenderar starkt att du söker ett hänskjutande från din läkare till NHS Continence Advisory Service.

Deras specialutbildade sjuksköterskor används för att hantera pinsamma problem och skulle kunna bedöma orsaken till ditt tillstånd och ge råd om det bästa sättet att hantera.

Det är mycket troligt att ditt problem kan lösas så att sätehöljet inte längre anses nödvändigt.

Med vänliga hälsningar,

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd