allergi och astma

När används injektioner i hösnuva?

allergi och astma När används injektioner i hösnuva?
Anonim

Fråga

Jag har hört att det finns en injektion för hösnuva. Är det något som är tillgängligt för alla med symptom eller är det bara för svåra fall?

Svar

Det finns en steroidinjektion kallad Kenalog som kan lindra problemen med höfeber.

Detta ges som en enda injektion av 40 mg-100 mg när allergiska symptom uppträder och kan leda till remission av symptom som varar under pollensäsongen.

När det gäller när det används måste enskilda omständigheter beaktas.

Till exempel kan personer som har svårt att ta prov eller på jobbet under pollensäsongen få en mycket förbättrad livskvalitet genom att ha en enda årlig injektion.

Som med all medicinering finns det varningar och speciella försiktighetsåtgärder som måste förklaras noggrant för patienten.

Steroider kan undertrycka ditt inflammatoriska svar och immunfunktion, vilket ökar din mottaglighet för infektion.

Kycklingkoppor är speciellt oroliga, och de personer som får Kenalog utan en bestämd historia av vattkoppor rekommenderas att undvika nära personliga kontakter med vattkoppor eller bältros (herpes zoster).

Ditt antikroppssvar minskas också under steroidbehandling och detta påverkar ditt svar på vacciner. Levande vacciner ska inte tas emot under behandling.

Injektionen ses därför av de flesta läkare som en sista utväg för att kontrollera särskilt besvärliga symptom som inte har svarat på andra behandlingsformer.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd