diabetes

Vad borde jag äta?


diabetes Vad borde jag äta?
Anonim

Fråga

Jag skulle vara tacksam om du skulle kunna spara mig din tid och ge dig någon användbar information om kostbehoven hos vuxna med diabetes.

Svar

Diabetes är ett allt vanligare tillstånd i Storbritannien och påverkar mer än 2 procent av befolkningen.

Den goda nyheten är att en vuxen med diabetes kan äta en hälsosam varierad kost och leda ett normalt energiskt liv.

Steve Redgrave är ett inspirerande exempel på vad som kan uppnås även om du har diabetes.

En hälsosam diet för diabetes är en hälsosam kost för oss alla.

Det möjliggör nästan obegränsade mängder frukt och grönsaker, gott om pasta, lite bröd och potatis och protein och minskade mängder fett jämfört med den vanliga brittiska fetthalten.

Du kan även ha lite socker i ditt te om du vill.

Alla personer med ny diagnostiserad diabetes tar några månader att anpassa sig till förändringen i kosten livsstil som de förhoppningsvis kommer att följa under hela livet.

Det är användbart att delta i ett utbildningsprogram om grunden för hur man äter klokt, och en dietist ger specifika råd för att du inte missar ett balanserat matintag.

Jag föreslår att du letar upp Diabetes UK. Detta är den nationella kroppen som representerar diabetesens intressen.

Det ger råd och pedagogiskt material till alla som är involverade i hanteringen av tillståndet.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd