hjärnan och nervsystemet

Vad är schizofreni?

hjärnan och nervsystemet Vad är schizofreni?
Anonim

Fråga

Kan du ge mig lite information om schizofreni?

Svar

Schizofreni är en psykisk sjukdom som involverar en rad olika symptom.

De faktiska symptomen som upplevs varierar från patient till patient.

Men för att göra diagnosen är det troligt att dessa kommer att omfatta hallucinationer - där du hör eller ser saker som andra - och vanföreställningar - där du får idéer om världen som inte stämmer överens med syn på alla andra, till exempel: att du bli någon annan eller att du talas av TV: n.

Dessa typer av symtom kallas "positiva symptom" eller "psykos".

Utöver detta blir ibland människor socialt drabbade och insulära, och dessa kallas "negativa symtom".

Det är en allvarlig sjukdom och behöver behandling. De moderna drogerna för att hantera dessa symptom är mycket bra.

De kallas "anti-psychotics".

De äldre typerna kallas typiska anti-psykotika och tenderar att få fler biverkningar medan de nyare drogerna kallas "atypiska antipsykotika" och är förknippade med mindre biverkningar.

Innan en diagnos kan göras krävs en fullständig bedömning av en psykiater.

Mer information om detta är tillgängligt från mentala välgörenhetsorganisationen MIND eller Rethink.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd