lever, njure och urinvägar

Vad är ett bilirubintest?


lever, njure och urinvägar Vad är ett bilirubintest?
Anonim

Fråga

Snälla kan du berätta för mig vad Billy Reubens blodprov ska kontrollera?

Vad betyder det om nivåerna sägs vara högre än normalt?

Svar

Tack för den här frågan.

Bilirubin produceras av levern och andra celler i kroppen när de bryter ner de röda blodkropparna, i synnerhet hemoglobinkomponenten.

Bilirubin avtar sedan från levern i gallan genom den gemensamma gallkanalen in i tarmens övre del.

Högre än normala nivåer av bilirubin i blodet tyder på att antingen större mängder än vanligt produceras genom ovanligt höga nivåer av blodnedbrytning som kallas hemolys, eller att den normala dräneringen av gallan innehållande bilirubin förhindras.

En vanlig orsak till detta kan vara gallstenar som blockerar gallgången.

Enstaka blodprover ger enbart väldigt breda ledtrådar.

För att upptäcka den verkliga orsaken till ett upphöjt blodbilirubin är det nödvändigt att mäta andra saker som blodhalten i leverenzymer som kan läcka ut från skadade leverceller.

Också att ta noggrant hänsyn till andra symtom och tecken som en patient kan ha.

Jag hoppas att detta är till hjälp.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd