välbefinnande

Viktminskning kopplad till demens


välbefinnande Viktminskning kopplad till demens
Anonim

Kvinnor som fortsätter att utveckla demens i senare liv upplever märkbar viktminskning upp till tio år före de psykiska tecknen på sjukdomen, har forskare funnit.

Upptäckten, av amerikanska forskare som är baserad på Mayo Clinic, kan hjälpa till att identifiera hjärnmekanismerna som är involverade i den mentala nedgången i samband med demens.

Studien analyserade medicinska journaler av 560 patienter som utvecklade demens, tittar på sina medicinska historier innan sjukdomen utvecklades.

De fann att bland kvinnor kunde tyngdförlust ses hos demenspatienterna, även om det inte var närvarande i en kontrollgrupp av friska individer av samma ålder.

Ingen liknande upptäckt hittades emellertid bland män.

"Vi upptäckte att vikten av de kvinnor som utvecklade demens sjönk nedåt många år före symtomstart", förklarade Dr David Knopman, ledande forskare av studien.

"Detta illustrerar förändringar som inträffar före minnesförlusten och den mentala nedgången i demens. Vi tror att hjärnans sjukdom började störa på något sätt med upprätthållande av kroppsvikt, länge innan det påverkade minne och tänkande."

Men denna viktminskning är osannolikt att kunna hjälpa till med tidig identifiering av demens - snarare är det viktigt att det hjälper forskare att bättre förstå hjärnprocesserna som är involverade i demensutveckling.

© Adfero Ltd

Läkares Råd