välbefinnande

Offer för mobbning "mer sannolikt att skada sig själv"


välbefinnande Offer för mobbning "mer sannolikt att skada sig själv"
Anonim

Barn som är mobbade är upp till tre gånger mer troliga att självskada före 12 års ålder, har en studie funnit.

Forskare vid King's College London tittade på mer än 1000 par tvillingar, i åldern fem, sju, tio och tolv år, för att kunna bedöma riskerna för självskador under de sex månader som ledde fram till deras 12-årsdag.

Åtta procent av barn som utsattes för ofta mobbning har visat sig vara självskadade jämfört med bara två procent av dem som inte mobbades.

Forskarna, vars resultat publiceras i British Medical Journal, observerade ett antal faktorer som verkar vara förknippade med ökad risk för självskada bland barn som mobbar sig.

Dessa inkluderar en familjehistoria av självskador. misshandel; och beteendemässiga och känslomässiga problem.

Skolor och vårdpersonal bör vidta ytterligare åtgärder för att "minska mobbning och införa program för självreducering av risker", berättade författarna.

De uppmanade också till insatser för att hjälpa barn att klara den känslomässiga nöd som uppstår genom mobbning för att minska risken för självskador.

Självskada tenderar att vara vanligast bland 15 till 19-åringar, enligt forskningen som citerats av NHS.

Det kan ta ett antal former, inklusive skärning eller bränning av huden, missbruk av alkohol eller droger eller ätstörningar.

Läkares Råd