graviditet och familj

Försöker att bli gravid

graviditet och familj Försöker att bli gravid
Anonim

Fråga

Jag försöker att bli gravid, men har en mycket oregelbunden cykel.

Kan du berätta mer om Clomid om du vill?

Svar

Clomid är ett läkemedel som används för att främja framgångsrik fertilitet hos kvinnor som finner att de har svårigheter att bli gravid.

Det finns dock mycket mer än det!

För en början kommer ingen specialist att säga att du är subfertil eller har problem att bli gravid normalt tills du har försökt att bli gravid i minst 12 till 18 månader med regelbundet samlag genom den tiden utan framgång.

Fertilitetsbehandling är en specialiserad affär. Din egen läkare kommer sällan att vara inblandad direkt eftersom testen vanligtvis ordnas via en konsultfruktbarhetsexpert som du kommer att bli refererad till.

Blodprov, spermier och röntgenundersökningar av dina äggstockar, äggledarrör och livmoder är vanliga, då läkemedelsbehandling bara startas när alla fakta om fertilitetsstatus hos dig och din partner är kända.

Clomid eller klomifen som det också är känt är ett antiöstrogenläkemedel (i tablettform), som används vid subfertilitet såväl som behandling av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Det ska inte användas längre än sex menstruationscykler kontinuerligt och det finns en ökad risk att flera graviditeter uppstår vid användning.

Diskutera dina fertilitetsproblem med din läkare och om det finns behov av specialistreferens i ditt fall.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd