välbefinnande

Ta blodtrycksmätning från båda armarna, föreslår studien


välbefinnande Ta blodtrycksmätning från båda armarna, föreslår studien

Molly Sandén - Sand (Juli 2019).

Anonim

Skillnader i blodtryck mellan en persons vänstra och högra arm skulle kunna bidra till att identifiera kärlsjukdomar, enligt en ny studie som publicerades i Lancet Medical Journal.

Forskare vid University of Exeter säger att mätning av blodtryck i båda armarna ska bli en del av rutinvården.

Teamet granskade 28 tidigare dokument som hade tittat på skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna.

Sammantaget fann de att en skillnad på 10 mmHg eller mer mellan de två armarna var förknippad med en ökad risk för perifer vaskulär sjukdom.

En skillnad på 15 mmHg eller mer associerades också med närvaron av cerebrovaskulär sjukdom och en ökad risk för dödsfall.

Tidig upptäckt av perifer vaskulär sjukdom är viktig eftersom livsstilsförändringar och medicinering kan rekommenderas för att minska individens risk för dödsfall.

Forskarna föreslog: "Resultat från vår studie bör införlivas i framtida riktlinjer för högt blodtrycksmätning och blodtrycksmätning för att motivera bilateral brachialmätning vid bedömningen av individer och att främja målinriktad screening för perifer vaskulär sjukdom och aggressiv riskfaktorhantering i ämnen med en demonstrable systolisk skillnad mellan arm. '

Natasha Stewart, den brittiska hjärtekonstens överordnade hjärtsjuksköterska, sa att mer forskning behövs för att bekräfta resultaten.

Läkares Råd