välbefinnande

Studien visar barnets midjestyrka expansion


välbefinnande Studien visar barnets midjestyrka expansion
Anonim

Barnens midjestilar har expanderat under de senaste 30 åren, enligt Shape GB: s National Childrenswear Survey.

Studien visar att midjelinjerna för tjejer som börjar på grundskolan nu är mer än 8 cm större än tjejerna för 30 år sedan.

På samma sätt har pojkarnas midjestilar vuxit med nästan 7 cm och deras kistor är nästan 8 cm bredare.

Forskningen innebar mer än 2500 barn i åldrarna fyra till 17 år, som hade 3D-kroppsskanning under 2009-10.

Richard Barnes, VD för Select Research, sa att barn har blivit större sedan 1978.

Han observerade: "Mätande kroppsform i 3D och där ett barns vikt fördelas kan ge oss nya insikter om den faktiska risken för hälsa och förändra uppfattningar om vilka hälsosatser som krävs."

Enligt Englands nationella barnmätningsprogram för skolåret 2009-10 var nästan en fjärdedel (23, 1 procent) av fyra till femåriga barn antingen överviktiga eller överviktiga, tillsammans med 33, 4 procent av tio till 11 åriga gamla elever.

Rapporten visar också att förekomsten av fetma tenderar att vara betydligt högre i stadsområden än landsbygden, och att fetma är tydligt kopplat till deprivation.

Läkares Råd