välbefinnande

Studien skjuter mer ljus på tinnitus och hörselnedsättning


välbefinnande Studien skjuter mer ljus på tinnitus och hörselnedsättning
Anonim

En studie har gett djupare insikter i sambandet mellan exponering för högljudda ljud, hörselnedsättning och tinnitus.

Forskare vid University of Leicester visste att höga ljud kan skada den skyddande myelinen runt cellerna i örat, vilket leder till avbrott i överföringen av ljudsignaler.

Men det här treåriga projektet har kollat ​​vidare på exakt hur lyelinunderskottet kring hörselskadorna hörs.

Lead författare Dr Martine Hamann sa i tidskriften Neuroscience: "Det blir uppenbart varför hörselnedsättningen är korrelerad med hörsel signaler som inte kommer att överföras längs hörselnerven."

Det är hoppas att målinriktning av myelin och till och med främja reparationen efter att människor har utsatts för höga ljud kan vara ett effektivt sätt att behandla bullerinducerad hörselnedsättning (NIHL).

Enligt Health and Safety Executive var det 19 000 fall av NIHL som orsakats eller förvärrats av arbete i Storbritannien mellan 2009 och 2012, medan Åtgärder för hörselnedsfall anger att en av tio personer drabbas av tinnitus varje dag.

Läs den aktuella frågan om neurovetenskap här

Läkares Råd