välbefinnande

Studien lyfter Alzheimers risk


välbefinnande Studien lyfter Alzheimers risk
Anonim

En av sex kvinnor och en på tio män riskerar att utveckla Alzheimers sjukdom under sin livstid, har forskare uppskattat.

Forskare vid Boston University School of Medicine baserade sina uppskattningar på en studie med 2 794 personer som deltog i Framingham Heart Study.

Deltagarna följdes i 29 år och forskare hittade 400 fall av demens, inklusive 292 fall av Alzheimers sjukdom.

Lead författare Dr Sudha Seshadri, professor i neurologi vid Boston University School of Medicine, kommenterade: "Den insikt att livstidsrisken för stroke eller demens var mer än en av tre i båda könen, vilket är högre än risken för livstid i hjärtat sjukdom hos kvinnor, är nyktert.

"Folk borde vara medvetna om risken för en sjukdom någon gång i livet."

Dr Seshadri noterade också att statistiken skulle vara användbar för att hjälpa folkhälsoplanerare att uppskatta den framtida sjukdomsbörden i en befolkning.

© Adfero Ltd

Läkares Råd