välbefinnande

Studien avslöjar luckor i tillgången till strålbehandling i hela Europa


välbefinnande Studien avslöjar luckor i tillgången till strålbehandling i hela Europa
Anonim

Vissa europeiska länder, inklusive Storbritannien, behöver förbättra patienternas tillgång till strålbehandling, har en studie visat sig.

Forskare vid Internationella atomenergibyrån i Österrike tittade på data om 33 europeiska länder, taget från ett globalt register över radioterapianläggningar.

De fann att många länder i Västeuropa har för få strålterapi-maskiner, varav cirka 21 procent av behovet för närvarande inte är uppfyllda i Storbritannien och Tyskland, tillsammans med 20 procent i Österrike.

Norden tenderar att vara den bäst utrustade, men tio av de 33 länderna visade sig ha otillräckligt antal radioterapimaskiner för att möta uppskattat behov.

Studien lyfte också fram en hög grad av fragmentering av tjänster i de flesta länder, även om Storbritannien var berömd för sin mer centraliserade uppställning.

Lederforskare Dr Eduardo Rosenblatt, vars resultat publiceras i Lancet Oncology Medical Journal, noterade att strålbehandling är mer kostnadseffektiv än kirurgi och kemoterapi för behandling av cancer.

Men han noterade: "Byggandet och driften av ett radioterapi center kräver stora ekonomiska och tekniska investeringar, så länder behöver planera framöver."

Experten tillade att regeringar borde använda uppgifterna "att planera investeringar objektivt och säkerställa byggandet och underhållet av tillräcklig kapacitet för att möta den ständigt ökande efterfrågan".

Läkares Råd