depression

Johannesört med andra antidepressiva medel


depression Johannesört med andra antidepressiva medel

Naturliga sätt att behandla depression på (Juli 2019).

Anonim

Fråga

Kan jag fortsätta att ta Johannesjorden med ett antidepressivt läkemedel?

Svar

Som en allmän regel är det en bra idé att informera din läkare eller apotekare om någon växtbaserad botemedel som du tar innan de förskriver ytterligare medicinering.

St John's Wort (Hypericum perforatum) ska inte tas med andra antidepressiva läkemedel eftersom det stör några av de mekanismer som klarar droger från kroppen.

Det finns en bra chans att användandet av ett antidepressivt medel, särskilt SSRI-läkemedel (som fluoxetin), under samma vecka som Johannesört kan leda till dåliga effekter.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd