välbefinnande

Vissa barn växer ut ur autism


välbefinnande Vissa barn växer ut ur autism
Anonim

Vissa barn som diagnostiseras med autism i tidig barndom förlorar symtomen när de blir äldre, en studie har visat.

Forskare vid University of Connecticut i USA tittade på 34 barn i åldrarna åtta till 21 år, som tidigare hade diagnostiserats med autism men fungerade nu inte annorlunda än deras vanliga kamrater.

Dessa jämfördes med 44 barn vars autism symptom kvarstod, liksom 34 ungdomar som aldrig hade visat tecken på autism.

Forskarna granskade patienternas ursprungliga diagnoser och bekräftade att de som växte ut ur deras autismsymtom hade vanligt milda sociala underskott i tidig barndom än de vars symptom kvarstod.

Men i andra avseenden, såsom kommunikation och repetitiva beteenden, hade deras symtom varit lika allvarliga.

Laget hoppas nu att analysera förändringar i hjärnfunktionen hos barn som förlorar autismsymtom över tiden och upptäcker huruvida vissa insatser kan ha spelat en roll i deras förbättring.

Dr Deborah Fein, vars resultat publiceras i Journal of Child Psychology and Psychiatry, sa: "Alla barn med ASD (autismspektrumstörning) kan göra framsteg med intensiv terapi, men med vår nuvarande kunskapsnivå uppnår de flesta inte de typ av optimalt resultat som vi studerar. '

Hon tillade att ytterligare forskning förhoppningsvis hjälper forskare att bättre förstå förändringsmekanismerna "så att varje barn kan få bästa möjliga liv".

Läkares Råd