cancer

Vissa bröstcancerpatienter "kan dra nytta av prostatacancerläkemedel"


cancer Vissa bröstcancerpatienter "kan dra nytta av prostatacancerläkemedel"
Anonim

Kvinnor med en viss typ av bröstcancer kan dra nytta av läkemedel som är utformade för att behandla prostatacancer, som brittiska forskare har funnit.

Östrogenreceptor-negativ bröstcancer är ofta svår att behandla, eftersom tumörerna inte svarar på hormonterapier.

Men forskare vid Cancer Research UKs Cambridge Research Institute säger att vissa patienter med denna form av sjukdomen kan dra nytta av prostatacancerläkemedel som är utformade för att rikta sig mot cancercellerna androgenreceptorer.

Enligt teamet utlöser androgenreceptorer tillväxten av cancerceller i de fem procenten av bröstcancerpatienter med östrogenreceptor-negativa molekylära apokrina tumörer.

Ledande författare Dr Ian Mills, vars resultat publiceras i Embo Journal, sa: "Denna viktiga upptäckt antyder att patienter med en typ av östrogenreceptor-negativ bröstcancer kan ha nytta av terapier som ges till prostatacancerpatienter, vilket skulle kunna förändra behandlingen för denna patientgrupp i framtiden. '

Vetenskapsmannen betonade emellertid att forskningen fortfarande är i ett tidigt skede, och att många fler studier behövs.

Dr Caitlin Palframan, policychef vid genombrott bröstcancer, beskrev forskningen som "fascinerande".

"Vi hoppas att arbetet snabbt går framåt för att förstå huruvida dessa droger kan hjälpa bröstcancerpatienter, " tillade hon.

Läkares Råd