välbefinnande

Rökning drogvareniclin "höjer risken för självmord"

välbefinnande Rökning drogvareniclin "höjer risken för självmord"
Anonim

Rökningstoppläkemedel vareniclin (Chantix) är förknippad med en signifikant ökad risk för självmord, enligt en ny studie av amerikanska forskare.
Flera behandlingar som stöder rökningstoppet har kopplats till depression och självmord, men den senaste undersökningen visar att vareniklin är förknippad med mer självmordsbeteende än andra behandlingar.
Forskare vid Wake Forest Baptist Medical Center, Harvard Medical School och Johns Hopkins University School of Medicine analyserade 3 249 fall av självskada eller depression kopplade till vareniclin, ett annat läkemedel som kallas bupropion och nikotinersättningsprodukter.
De fann att 90 procent av fallen var förknippade med vareniklin.
Som en följd av sin forskning, som publiceras i Public Library of Science, säger studieförfattarna att vareniklin inte ska användas som en första rökningstoppbehandling.
"Vi fann att Chantix är förknippat med mer rapporter om självmordstankar än något annat läkemedel mot rökning, på den amerikanska marknaden", säger professor i folkhälsovetenskapliga professorn Curt Furberg vid Wake Forest Baptist.
Han tillade: "Riskerna överväger bara fördelarna."

Läkares Råd