välbefinnande

Sex nya genetiska varianter kopplade till typ 2-diabetes i södra Asiater


välbefinnande Sex nya genetiska varianter kopplade till typ 2-diabetes i södra Asiater
Anonim

Forskare har identifierat sex nya genetiska varianter som verkar vara associerade med en ökad risk för typ 2-diabetes hos människor i sydasiatiskt ursprung.

Studien, som leddes av forskare vid Imperial College London och involverade forskare från hela världen, tittade på DNA: n av 18 731 personer med typ 2-diabetes och ytterligare 39 856 friska frivilliga.

Det avslöjade sex platser där enboksförändringar i den genetiska koden var associerade med typ 2-diabetes. Detta indikerar att närliggande gener kan spela en roll i sjukdomen.

Seniorförfattare Dr John Chambers, vars resultat publiceras i tidskriften Nature Genetics, sa: "Typ 2-diabetes är vanligare i sydasiatiska befolkningar än någon annan etnisk grupp, men orsaken till den ökade risken är oklart.

"Genetiska faktorer har allmänt ansetts spela en roll i den ökade risken för typ 2-diabetes i asiater, men hittills har de inte systematiskt undersökts i denna befolkning."

Studien delfinansierades av British Heart Foundation, vars läkare, professor Peter Weissberg, sa att interaktionen mellan en persons gener och livsstilsval bestämmer deras risk att utveckla typ 2-diabetes.

Han tillade: "Oavsett vilka gener du har, det finns enkla förändringar du kan göra för att minska risken för att utveckla diabetes."

Läkares Råd