välbefinnande

Självuppfattning spelar en viktig roll i seniorfraktitet, studiefynd

välbefinnande Självuppfattning spelar en viktig roll i seniorfraktitet, studiefynd
Anonim

Äldre människor som tror sig vara gamla och svaga kan vara mer benägna att utveckla hälso- och fungerande problem, föreslår en ny studie.

Krystal Warmoth, en forskare vid University of Exeter Medical School, genomförde ansikte mot ansikte intervjuer med 29 äldre vuxna.

Deltagarna ställdes om deras erfarenheter av åldrande och Warmoth upptäckte att en individs självuppfattning var kopplad till den grad de ledde till ett aktivt liv.

Personer som ansåg sig vara lika gamla och svaga var till exempel mindre benägna att delta i sociala och fysiska aktiviteter, vilket i sin tur ökade risken för dålig hälsa och minskad livskvalitet.

Som en deltagare sa: "Om folk tror att de är gamla och svaga, kommer de att agera som om de är gamla och svaga."

Ms Warmoth, som presenterade resultaten vid det brittiska psykologiska samhällets årliga konferens, kommenterade att studien ger insikter om "rollen av sociala psykologiska faktorer i äldre vuxnas hälsa och aktivitet".

Läkares Råd