välbefinnande

Reumatoid artrit "mindre invalidiserande idag"


välbefinnande Reumatoid artrit "mindre invalidiserande idag"
Anonim

Rheumatoid artrit (RA) är inte längre så invalidiserande för patienter idag som det var för 20 år sedan, har en ny studie dragit slut.

Forskare vid Utrecht Universitet i Nederländerna rekryterade 1 151 personer i åldern 17 till 86 som nyligen diagnostiserades med tillståndet mellan 1990 och 2011.

De bedömdes då och följde sedan upp i tre till fem år efteråt.

Efter de första fyra åren av behandling 20 år sedan rapporterade 23 procent ångest, 25 procent var deprimerade och 53 procent upplevde fysisk funktionsnedsättning. Idag har dessa siffror sjunkit till 12, 14 respektive 31 procent.

Forskarna krediterade tidigt behandlingsintervention, bättre medicinering och mer intensiv behandling för denna dramatiska minskning av sjukdomsaktiviteten.

Lead författare Cecile L Overman sa i tidskriften Arthritis Care & Research: "Idag har RA-patienter bättre möjligheter att leva ett värderat liv än patienter som diagnostiserats med denna autoimmuna sjukdom för två decennier sedan."

RA är den näst vanligaste formen av artrit i Storbritannien och påverkar uppskattningsvis 690 000 vuxna.

Läs det abstrakta

Läkares Råd