välbefinnande

Kvartal av dödsfall "kan potentiellt undvikas"

välbefinnande Kvartal av dödsfall "kan potentiellt undvikas"
Anonim

Nästan en fjärdedel av alla dödsfall i England och Wales 2011 berodde på potentiellt undvikbara orsaker visar nya siffror.

Data publicerad av Office for National Statistics (ONS) visar att ischemisk hjärtsjukdom var den främsta orsaken till undvikande död hos män, medan lungcancer var den viktigaste faktorn bakom förebyggande dödsfall hos kvinnor.

Tillsammans utgjorde dessa två sjukdomar 22 procent av alla undvikbara dödsfall hos män 2011, tillsammans med 15 procent av förebyggande dödsfall bland kvinnor.

Däremot visar siffrorna också att antalet potentiellt undvikbara dödsfall minskar, från 243, 2 per 100 000 personer 2001 till bara 175, 8 per 100 000 år 2011.

Juni Davison, senior hjärtsjuksköterska vid British Heart Foundation, sade att det har varit "stora framsteg" när det gäller att hantera hjärtsjukdomar de senaste åren.

"Men de senaste siffrorna visar att vi fortfarande har en kamp på våra händer, " erkände hon.

Ms Davison hävdade att mer förebyggbara dödsfall kunde undvikas om alla var fysiskt aktiva, åt en hälsosam balanserad diet och slutade röka.

Se statistiken ONS

Läkares Råd