välbefinnande

Gravida kvinnor "bör genomgå diabetesprov"


välbefinnande Gravida kvinnor "bör genomgå diabetesprov"

Nya råd till gravida: ”Helt absurt hur mycket människor lägger sig i andras graviditeter” - Nyhetsmo (Juli 2019).

Anonim

Experter har rekommenderat ett universellt diabetesprov för gravida kvinnor, eftersom man tror att fall av diabetes hos gravida kvinnor saknas med traditionella screeningsmetoder.

De kliniska riktlinjerna för endokrina samhället rekommenderar att alla gravida kvinnor som inte tidigare diagnostiserats med diabetes genomgår ett test vid sitt första prenatalbesök. Detta test måste slutföras före 13 veckors graviditet, eller så snart som möjligt.

Ian Blumer, VD för Charles H Best Diabetes Center i Ontario, Kanada, kommenterade att många gravida kvinnor har typ 2-diabetes men är inte medvetna om det.

Han fortsatte: "Eftersom obehandlad diabetes kan skada både den gravida kvinnan och fostret är det viktigt att testning för diabetes görs tidigt under graviditeten så att om diabetes upptäcks kan lämpliga åtgärder omedelbart vidtas för att hålla både kvinnan och hennes foster friska."

Upp till en av fem kvinnor kan utveckla graviditetsdiabetes under graviditeten, men traditionella testmetoder identifierar bara cirka en fjärdedel av dessa fall. Kvinnor med graviditetsdiabetes har en större risk att ha en alltför stor bebis.

Läkares Råd