välbefinnande

Gravida rökare "program" sina barn


välbefinnande Gravida rökare "program" sina barn
Anonim

Spädbarn vars föräldrar röker under graviditeten kan programmeras att bli rökare, enligt ny forskning.

Barn vars mödrar rökt under graviditeten är tre gånger mer benägna att börja röka före 14 års ålder, enligt en studie som publicerades i British Medical Journal.

Och mödrar som slutar röka under graviditet, även om de fortsätter vanan, är inte mer eller mindre benägna att få barn som röker upptäckte studien.

Författarna till rapporten sa: "Våra resultat tyder på en direkt effekt av rökning vid mödrar under graviditeten på ungdomars utveckling av regelbunden rökning och ger ytterligare ett incitament att övertyga gravida kvinnor att inte röka och att avskräcka unga kvinnor från att någonsin ta upp det. "

Mödrar har nu en annan bra anledning att sluta röka, åtminstone till födseln, tillade författarna.

Över 3000 mödrar i Brisbane övervakades Australien över en period av 25 år för studien.

Rökning under graviditeten ökar risken för missfall med 27 procent och barnet är mer benägna att få andningssjukdom eller dö i barndom.

Mamman är också mer benägen att kräkas, urininfektioner och generell sjukdom om hon röker under graviditeten.

© Adfero Ltd

Läkares Råd