fråga experten

Postvirus syndrom


fråga experten Postvirus syndrom
Anonim

Fråga

Vänligen kan du ge mig mer information om postvirus syndrom?

Svar

Postvirus syndrom är annars känt som kronisk trötthetssyndrom (myalgisk encefalomyelit) eller ME.

Mycket förvirring omger den medicinska användningen av termen "trötthet". Här använder vi termen "CFS / ME" för att hänvisa till ett djupt invalidiserande tillstånd där det finns markerade svårigheter att utföra arbetsrelaterade uppgifter.

Det finns så många som 200 000 personer med CFS / ME i Storbritannien ensam.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd