välbefinnande

Fetma "fördubblar blindhetsrisken"

välbefinnande Fetma "fördubblar blindhetsrisken"
Anonim

Att vara fetma fördubblar risken för att utveckla förhållanden som kan leda till blindhet i senare liv, har Kungliga Blindinstitutet (RNIB) varnat.

I en rapport som utgivits av välgörenheten hävdas att överviktiga människor är dubbelt så troliga att utveckla åldersrelaterad macular degeneration (AMD), vilket är den vanligaste orsaken till blindhet i Storbritannien.

Fetma ökar också chansen att utveckla tillstånd som diabetes retinopati, glaukom eller grå starr, som alla medför risk för permanent siktförlust.

Retinopati, där blodkärlen på näthinnan är skadade, är känd för att inträffa hos cirka 60 procent av diabetesdrabbarna, och överviktiga människor är tio gånger större risk att utveckla diabetes än den allmänna befolkningen.

RNIB sade att det hoppades att rapporten skulle lyfta fram riskerna för syn att övervikt ger.

"Med en svindlande en av fem vuxna och barn i Storbritannien som nu anses vara fet, anser RNIB att det är viktigt att människor blir medvetna om riskerna för deras syn", säger Barbara McLaughlan, RNIB Eye Health Consultant.

© Adfero Ltd

Läkares Råd