värk och smärtor

neostigmin


värk och smärtor neostigmin
Anonim

Vad används det till?

 • Myasthenia Gravis.
 • Svårighet att passera urin (urinretention) efter en operation.
 • Inaktivitet eller tillfällig förlamning av muskeln i tarmen (paralytisk ileus).

Hur fungerar det?

Neostigmin-tabletter innehåller den aktiva substansen neostigmin, vilken är en typ av läkemedel som kallas antikolinesteras. Det verkar genom att förlänga verkan hos en neurotransmittor som kallas acetylkolin.

Neurotransmittorer är kemikalier som lagras i nervceller i hjärnan och nervsystemet. De är inblandade i att överföra meddelanden mellan nervceller. Acetylcholin är inblandad i att överföra nervmeddelanden som styr många av de processer som sker automatiskt i kroppen, dvs utan vår frivilliga kontroll. Det är också inblandat i att överföra nervmeddelandena till muskler som gör att de kan komma i kontakt.

För att nerverna ska skicka ett meddelande till en muskel frigörs acetylkolin från slutet av nervcellen. Den passar in i acetylkolinreceptorer som finns på muskelcellerna som en nyckel i ett lås. Detta orsakar förändringar i muskelcellerna som orsakar muskelkontraktet. Acetylkolinen bryts sedan snabbt ned av ett enzym som kallas kolinesteras.

I det tillstånd som kallas myasthenia gravis förstör kroppens immunförsvar många av acetylkolinreceptorerna på muskelcellerna. Detta innebär att muskeln blir mindre mottaglig för nervmeddelanden och som ett resultat upplever personen muskelsvaghet, särskilt när de upprepade gånger försöker använda samma muskel.

Neostigmin stoppar kolinesteras från att bryta ner acetylkolin vid korsningarna mellan nerverna och muskelcellerna. Detta förlänger acetylkolinens verkan vid nervändarna och ger det större chans att agera på de återstående acetylkolinreceptorerna. Neostigmin ökar sålunda sannolikheten för att en nervsignal överförs framgångsrikt till muskeln. Det förbättrar nervtransmission både till muskler som är under frivillig kontroll, liksom de som inte är, till exempel muskeln i tarmen. Det låter sålunda dessa muskler fungera normalt.

Neostigmin kan också användas för att förbättra nervtransmissionen till muskeln i tarmen hos personer vars tarm inte fungerar ordentligt eller till muskeln i blåsan hos personer vars blåsor inte fungerar ordentligt (till exempel efter operation).

Inaktivitet eller tillfällig förlamning av muskeln i tarmen hindrar passage av mat genom tarmen och kan leda till blockering i tarmen. Neostigmin ökar nervmeddelandena till tarmarna som gör det kontrakt och hjälper till att flytta mat tillsammans.

Tillfällig förlamning av muskeln i blåsan gör det svårt att skicka urin. Neostigmin ökar nervmeddelandena till urinblåsan som gör det kontrakt, vilket gör att urinering kan hända.

Hur tar jag det?

 • Neostigmin tabletter kan tas med eller utan mat. Tabletten ska sväljas med en drink vatten. Tabletterna kan skäras eller brytas upp i små bitar om du finner dem svåra att svälja.
 • Den dos som föreskrivs och hur ofta medicinen behöver tas är beroende av det tillstånd som behandlas. Det är viktigt att följa instruktionerna från din läkare.

Använd med försiktighet i

 • Astma.
 • Människor som nyligen haft hjärtinfarkt.
 • Personer med långsam hjärtfrekvens (bradykardi).
 • Lågt blodtryck (hypotoni).
 • Ett tillstånd som kallas vagotonia (där överaktivitet hos vagusnerven orsakar symtom som lång hjärtfrekvens, lågt blodtryck, förstoppning, svettning och smärtsamma muskelspasmer).
 • Minskad njurfunktion.
 • Overaktiv sköldkörteln (hypertyreoidism).
 • Epilepsi.
 • Parkinsons sjukdom.
 • Magsår.

För att inte användas i

 • Människor med fysisk blockering i tarmen (tarmobstruktion).
 • Personer med fysisk blockering i urinvägarna (urinblåsan).

Detta läkemedel ska inte användas om du är allergisk mot någon av dess beståndsdelar. Vänligen informera din läkare eller apotekspersonal om du tidigare har haft en sådan allergi.

Om du känner att du har upplevt en allergisk reaktion, sluta använda detta läkemedel och omedelbart informera din läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Vissa läkemedel ska inte användas under graviditet eller amning. Andra läkemedel kan dock användas säkert vid graviditet eller amning, vilket ger fördelarna för mamman uppväger riskerna för det ofödda barnet. Informera alltid din läkare om du är gravid eller planerar en graviditet innan du använder något läkemedel.

 • Detta läkemedel ska användas med försiktighet under graviditeten, och endast om den förväntade nyttan för moderen är större än någon risk för utvecklingsbarnet. Sök medicinsk rådgivning från din läkare.
 • Detta läkemedel passerar i bröstmjölk i mängder som förmodligen är för små för att vara skadligt för ett ammande barn. Men som med alla läkemedel ska den användas med försiktighet av ammande mödrar, och endast om förmånen till moderen är större än någon risk för barnet. Sök medicinsk rådgivning från din läkare.

Bieffekter

Läkemedel och deras eventuella biverkningar kan påverka olika personer på olika sätt. Följande är några av de biverkningar som är kända för att vara associerade med detta läkemedel. Bara för att en biverkning anges här betyder det inte att alla som använder detta läkemedel kommer att uppleva det eller någon biverkning.

 • Magkrämpor.
 • Diarre.
 • Illamående och kräkningar.
 • Ökad salivation.

Biverkningarna som anges ovan kanske inte innehåller alla biverkningar som rapporterats av läkemedels tillverkaren.

För mer information om eventuella andra risker som är förknippade med detta läkemedel, läs informationen som lämnats med läkemedlet eller kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Hur kan detta läkemedel påverka andra läkemedel?

Det är viktigt att berätta för din läkare eller apotekspersonal vilka läkemedel du redan tar, även de som köpts utan recept och växtbaserade läkemedel, innan du börjar behandla detta läkemedel. På samma sätt, kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du använder några nya läkemedel medan du använder denna, för att säkerställa att kombinationen är säker.

Det är viktigt att berätta för din läkare att du tar detta läkemedel om du ska ha en operation. Neostigmin kan stoppa effekten av vissa läkemedel som används för att slappna av musklerna under operationen (t.ex. pancuronium, vencuronium) och förlänga effekterna av andra muskelavslappande medel (t.ex. suxametonium ).

Följande läkemedel kan motverka effekterna av neostigmin:

 • aminoglykosidantibiotika såsom neomycin eller gentamicin
 • antimuskariniska läkemedel för Parkinsons symptom, t.ex. procyklidin, orfaladrin, trihexifenidyl
 • antimuskarinläkemedel för urininkontinens, t ex oxybutynin, trospium, tolterodin
 • atropin
 • klorokin
 • klindamycin
 • hydroxiklorokin
 • hyoscin
 • litium
 • polymixin
 • propafenon
 • propranolol .

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva substans

Neostigminbromidtabletter är endast tillgängliga generellt, dvs utan ett varumärke.

Neostigmin finns också som en injektion.

Läkares Råd