välbefinnande

Nanotubes "kan utgöra cancerhot"


välbefinnande Nanotubes "kan utgöra cancerhot"
Anonim

Nanotekniken har varit allmänt känt som ett genombrott inom tillverkning och medicinsk teknik, men en ny studie har väckt oro för att vissa kolnanorör kan utgöra ett hälsorisk.

En studie publicerad i Nature Nanotechnology tyder på att de små nanorörerna kan uppträda som asbestfibrer, som är kända för att orsaka en förödande cancer i lungfoder som kallas mesoteliom.

Forskare vid University of Edinburgh undersökte långa och korta kolnanorör för deras potential att orsaka patologiska förändringar hos möss.

Lederforskare Professor Kenneth Donaldson avslöjade: "Resultaten var tydliga. Långa, tunna kolnanorör visade samma effekter som långa, tunna asbestfibrer. '

Experten sa att om nanorör lyckas komma in i lungens känsliga ytterfoder, "det finns en chans att vissa människor kommer att utveckla cancer - kanske årtionden efter att ha andat sakerna".

Medförfattare Andrew Maynard, chefvetenskaplig rådgivare för projektet om nya nanoteknologier, sa att resultaten var "ett väckarklocka" för nanoteknik.

"Som samhälle har vi inte råd att inte utnyttja det här otroliga materialet, men vi kan inte heller ha råd att få det fel som vi gjorde med asbest", varnade han.

© Adfero Ltd

Läkares Råd