öra näsa och hals

Medicin för öroninfektion

öra näsa och hals Medicin för öroninfektion
Anonim

Fråga

Vår dotter har ordinerats Erythroped för en bestående öroninfektion.

Är detta en starkare version av de vanliga antibiotika, dvs Distaclor?

Är det här anledning till oro?

Svar

Låt oss börja med att försäkra dig om att det inte finns någon anledning till oro.

Erythroped innehåller erytromycin och är ett av ett antal vanliga antibiotika och valet beror verkligen på beskaffenheten och hur en patient kan ha reagerat på användningen före.

Vid tillstånd som öroninfektioner är de vanligaste antibiotika som används penicillinerna, som amoxycillin eller erytromycin eller cefaklor (Distaclor).

Amoxycillin skulle förmodligen användas i första hand eftersom det är effektivt och billigt, men Distaclor kan väljas om patienten är allergisk mot penicillinerna, eller kanske infektionen anses vara resistent mot penicillin.

Erytromycin är helt enkelt ett annat val läkaren har och ges ofta i penicillinallergi i stället för cefaklor, eftersom vissa patienter som reagerar på penicillin också reagerar på cefaklor.

Jag är säker på att det inte finns någon anledning till att din läkare väljer erytromycin den här gången som borde ge dig anledning till oro.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd