värk och smärtor

Läkemedel för att behandla fibromyalgi


värk och smärtor Läkemedel för att behandla fibromyalgi

Medicin mot smärta är bra men inte som ensam behandling - www.caladrius.se (Juli 2019).

Anonim

Fråga

Kan fibromyalgi eller mediciner som används för att behandla fibromyalgi påverka människors psykiska hälsa?

Svar

Jo, det viktigaste symptomet på fibromyalgi är smärta. Kronisk smärta påverkar mental hälsa.

Smärtan påverkar inte bara psykisk hälsa, utan även de begränsningar och frustrationer som orsakas av symtomen påverka mental hälsa.

Det är verkligen inte förnuftigt att tänka på kroppen mekaniskt, som om musklerna var oberoende av resten av din kropp och sinne, så det är logiskt att någon sjukdom och någon behandling kommer att få effekter på hela personen.

Din fråga om medicinering är för generell för att ge ett specifikt svar, men massor av droger har direkt inverkan på sinnet och många gör det indirekt genom de biverkningar de orsakar.

Homeopatisk behandling är en bra, säker, fullständig behandling av fibromyalgi och kommer att ta itu med både de fysiska symptomen och de mentala.

Fråga din läkare om hänvisning till ett homeopatiskt sjukhus - det finns fem i NHS i Storbritannien.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd