välbefinnande

Majoriteten av världen "inte skyddad av rökfria lagar"


välbefinnande Majoriteten av världen "inte skyddad av rökfria lagar"
Anonim

Den stora majoriteten av världens befolkning är inte skyddad av lagstiftning för att begränsa rökning på offentliga platser, har en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) avslöjat.

Enligt rapporten om den globala tobakspandemin 2009 var endast 5, 4 procent av befolkningen drabbade av omfattande rökfria lagar förra året, även om detta har ökat från 3, 1 procent 2007.

Totalt 17 länder har nu en bred rökfri lagstiftning med sju - Colombia, Djibouti, Guatemala, Mauritius, Panama, Turkiet och Zambia - införande av sina nya regler under 2008.

Dr Ala Alwan, WHO: s generaldirektör för icke-smittsamma sjukdomar och psykisk hälsa, sade att medan framsteg har gjorts "är det faktum att mer än 94 procent av människor förblir oförskyddade genom omfattande rökfria lagar så mycket mer arbete måste göras ".

"Urgent handling behövs för att skydda människor från död och sjukdom som orsakas av exponering för tobaksrök, " tillade experten.

Rökning är den enskilt största orsaken till cancer i världen, som står för en fjärdedel av brittiska dödsfall från sjukdomen.

Även personer som inte röker är i fara från begagnad rök, vilket kan öka en icke-rökares risk att utveckla lungcancer med kvart, enligt Cancer Research UK.

Läkares Råd