välbefinnande

Lågt vitamin D kopplat till graviditetskomplikationer

välbefinnande Lågt vitamin D kopplat till graviditetskomplikationer
Anonim

Kvinnor med otillräckliga nivåer av D-vitamin i deras blod kan vara mer benägna att utveckla komplikationer som graviditetsdiabetes och preeklampsiär under graviditeten, föreslår en ny studie.

Forskare vid University of Calgary i Kanada genomförde en översyn av 31 tidigare studier, som publicerades mellan 1980 och 2012, som hade tittat på ämnet.

De fann att gravida kvinnor med låga nivåer av D-vitamin var mer benägna att utveckla graviditetsdiabetes och preeklampsi.

Dessutom hade de en ökad risk att föda en baby med låg födelsevikt för sin gestationsålder.

Skriva i den brittiska medicinska tidskriften beskrev studieförfattarna sina resultat som "angående", särskilt mot bakgrund av de senaste rapporterna om höga nivåer av D-vitaminbrist under graviditeten.

De krävde ytterligare studier för att avgöra huruvida öka D-vitaminhalterna kan bidra till att förbättra graviditet och nyfödda resultat.

Dr Robyn Lucas, från Australian National University, observerade i en åtföljande redaktionell att kosttillskott, kost och exponering för solljus "ska användas tillsammans" för att säkerställa att alla gravida kvinnor har tillräckliga nivåer av D-vitamin.

Läkares Råd