välbefinnande

Att bo under en flygväg "kan öka risken för hjärtinfarkt"


välbefinnande Att bo under en flygväg "kan öka risken för hjärtinfarkt"
Anonim

Personer som lever under upptagna flygvägar kan vara i ökad risk att utveckla hjärtsjukdom eller till och med ha hjärtattack, tror forskare.

Om man tittar på hur man bor nära en flygplats och lider av regelbunden exponering för högt flygplansbuller påverkar människors hälsa, fann ett team som arbetade vid universitetet i Bern att de som bor nära upptagna flygvägar tenderade att ha ett antal ökade kardiovaskulära risker när jämfört med sina kamrater som bodde lite avstånd från en landningsbanan.

I synnerhet fann det schweiziska laget att risken att ha en hjärtinfarkt ökade med 50 procent bland de personer som utsattes för ljudnivåer på 60 decibel eller mer för en tid sedan 15 faktorer som luftförorening, ålder och inkomst hade beaktats. år eller längre.

Och eftersom de som bor nära där planen landar och startas regelbundet exponeras för bullernivåer över 100 decibel, drog forskarna slutsatsen att mer behöver göras för att bedöma de hälsorisker som flygplatser ställer och för att säkerställa att lokala hälsa beboenden skyddas.

Under tiden har en separat studie utförd av ett team vid Kinesiska universitetet i Hong Kong funnit att röda lök kan spela en effektiv roll för att minska kolesterolnivåerna och därigenom bidra till att minska risken för hjärtinfarkt.

Läkares Råd