välbefinnande

Levertransplantationer kan ökas med användning av DCD-donatorer


välbefinnande Levertransplantationer kan ökas med användning av DCD-donatorer
Anonim

En ny studie har föreslagit att tillgången på lever för transplantationer skulle kunna ökas om läkare skulle använda donatorer efter cirkulationsdöd (DCD) som också hade haft ett tidigare hjärtstillestånd utanför sjukhuset.

Forskare från Queen Elizabeth Hospital i Birmingham granskade lever eller transplantat transplanterade mellan januari 2007 och oktober 2011 och undersökte specifikt 108 DCD givare. Tjugofem av dessa var prehospital hjärtattacker, medan ytterligare 82 presenterade andra typer av skador, såsom trauma eller stroke.

De fann att resultaten var bättre på kort sikt med hjälp av organ från givare med hjärtinfarkt före sjukhus än de från andra avlidna givare.

Vidare fanns det ingen signifikant skillnad i överlevnad av transplantat eller transplantatmottagare på lång sikt.

Lead författare Dr Paolo Muiesan sa i tidskriften Liver Transplantation: "Inkluderande utvalda DCDs med hjärtinfarkt före sjukhus skulle kunna öka donatorpoolen utan några negativa resultat för levertransplantatmottagare."

Förenade kungariket upplever för närvarande en brist på lever för transplantation, med 494 patienter på väntelistan den 31 mars i år.

Läs det abstrakta

Läkares Råd