depression

Finns det ett alternativ till Johannesört?


depression Finns det ett alternativ till Johannesört?

”Det finns jättemånga gifter i naturen – så naturläkemedel kan vara skadligt” - Nyhetsmorgon (TV4) (Juli 2019).

Anonim

Fråga

Jag skulle vilja veta om det finns ett växtbaserat antidepressivt medel förutom johannesört?

Jag tar p-piller så kan inte ta det.

Svar

Problemet med örter liknar problemet med droger, det vill säga att de kan interagera med andra läkemedel.

Att försöka hitta en annan ört för depression är förmodligen inte det bästa sättet framåt. Jag föreslår att du försöker en annan väg som inte kommer att ha samma risk för läkemedelsinteraktion.

Alternativt kan din läkare föreslå en annan icke-läkemedelsmetod som till exempel kognitiv beteendeterapi (CBT).

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd