sexuell hälsa

Är det säkert att börja ta Jóhannesört igen?


sexuell hälsa Är det säkert att börja ta Jóhannesört igen?

LONDON SWINGS TO GREATEST PIANO DUO EVER! (Juli 2019).

Anonim

Fråga

Jag brukade ta tillägget Johannesjurt och fann det väldigt användbart att ens ut mina humör.

Det minskade emellertid effektiviteten av det preventiva pillret jag tog, så jag var tvungen att sluta.

Jag har nu Mirena-spolen monterad och undrade om jag kunde återvända till att använda Johannesört.

Jag kan inte hitta någon referens på Internet till dess växelverkan med spolen, även om jag känner till spolutsläppen progesteron i systemet.

Svar

Jag vet inte om några rapporter specifikt om progesteron-släppande spolar och Johannesjurt, men principen är densamma.

Jag skulle fortsätta att betrakta det som en potentiell interaktion om jag var du.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd