välbefinnande

Intensiv insulinbehandling kan fördröja diabetesprogression

välbefinnande Intensiv insulinbehandling kan fördröja diabetesprogression
Anonim

En intensiv insulinsinsprutning kan vara bättre för att förebygga spridningen av typ 2-diabetes än oral behandling, föreslår ny forskning.

Kinesiska forskare genomförde en försök som involverade nästan 400 personer mellan 25 och 70 år, varav alla hade diagnostiserats med typ 2-diabetes.

Två grupper av deltagare placerades på olika typer av intensiv insulinbehandling medan de återstående volontärerna tog standard oral behandling.

Efter 12 månader upptäckte forskare från Sun Yat-Sen University i Guangzhou att fler av patienterna på insulininjektioner hade återhämtat blodsockerkontroll än i den orala terapigruppen.

Publicera sina resultat i Lancet skrev forskarna: "Tidig intensiv insulinbehandling hos patienter med ny diagnostiserad typ 2-diabetes har positiva resultat vid återhämtning och underhåll av (insulinproducerande) cellfunktion och förlängd glykemisk remission jämfört med behandling med oral hypoglykemiska medel. '

Typ 2-diabetes står för mellan 85 och 95 procent av alla fall av diabetes.

© Adfero Ltd

Läkares Råd