graviditet och familj

Hur framgångsrikt är reversering av kvinnlig sterilisering?

graviditet och familj Hur framgångsrikt är reversering av kvinnlig sterilisering?
Anonim

Fråga

Jag steriliserades för fem år sedan och har sedan skildrats och gifte mig.

Min nya man och jag skulle vilja ha barn tillsammans.

Hur framgångsrikt är operationen att vända kvinnlig sterilisering?

Svar

Steriliseringsoperationer är utformade för att vara irreversibla, vilket innebär att operationer för omvänd sterilisering är komplicerade.

Framgången för en sådan operation beror på metoden som används för steriliseringen.

Om klämmor användes minimeras skador på rören och reversering är vanligtvis mindre svår.

Sammantaget är omloppet framgångsrikt i cirka 50 procent av fallen.

Om du överväger att genomgå ett sådant förfarande, behöver du be din läkare att hänvisa dig till en gynekolog (helst den som opererade på dig) för att diskutera sannolik framgång och eventuella komplikationer av denna procedur.

Bortsett från möjligheten att omkastning blir misslyckad är huvudproblemet i samband med återföring av sterilisering den efterföljande ökade risken för ektopisk graviditet (graviditet i fallopieröret).

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd