välbefinnande

Gutgas kan ge kardiovaskulär behandling


välbefinnande Gutgas kan ge kardiovaskulär behandling
Anonim

En gas som produceras av bakterier som finns i tarmen kan bidra till att förbättra behandlingen av hjärt-kärlsjukdomar, det har hittats.

Forskare vid University of Maryland har funnit att vätesulfid spelar en roll vid reglering av blodtryck, vilket potentiellt banar vägen för nya läkemedel.

"Nu vet vi vätesulfidens roll vid reglering av blodtrycket, det kan vara möjligt att utforma drogterapier som förbättrar dess bildning som ett alternativ till de nuvarande behandlingsmetoderna för högt blodtryck", dr Solomon Snyder, en Johns Hopkins neuroscientist och medförfattare av papperet, bekräftat

Gasen produceras av ett enzym i blodkärl, Dr Snyder och hans team upptäckte, och har till följd att avlivar blodkärlen själva, vilket leder till minskat blodtryck.

Tillsammans med vätesulfid är kväveoxid redan känt för att påverka blodtrycket och Dr Rui Wang från Lakehead University i Ontario anser att närvaron av båda gaserna är nyckeln.

"Naturen har lagts på lager på komplexbunden för att ge en bättre och hårdare kontroll över kroppsfunktionen - i detta fall blodtryck", bekräftade han.

Vätesulfid är en brandfarlig gas, vars lukt liknar den för ruttna ägg.

© Adfero Ltd

Läkares Råd