välbefinnande

Govtinvesteringar leder till ökad cykling

välbefinnande Govtinvesteringar leder till ökad cykling
Anonim

Ett antal städer i England har bevittnat stigande cykeltryck tack vare regeringens program för cykelstäder.

Aylesbury, Brighton och Hove, Darlington, Derby, Exeter och Lancaster med Morecambe har deltagit i ett pilotprogram som såg dem dela en £ 7 miljoner pott av central finansiering, som sedan matchades lokalt.

Pengarna satte sig mot cykelplaner och en ny analys av Cykel England visar att investeringen har löpt ut.

Deltagande städer har sett en tio procent minskning av antalet fysiskt inaktiva människor. en ökning med 27 procent i cykling; och en dramatisk ökning av andelen barn som regelbundet cyklar till skolan.

Folkhälsoorpartnern Gillian Merron beskrev framstegen som "uppmuntrande" och hävdade att programmet har hjälpt till att minska människors risk för för tidig död.

"Regeringens program för cykelstäder har visat att genom att göra miljön säkrare och mer stödjande för cykling kan vi förbättra folkhälsan och göra övning en del av vårt dagliga liv", sa hon.

En ny studie i British Medical Journal avslöjade att vägen skador hade fallit med mer än 40 procent sedan introduktionen av 20mph hastighetszoner i London.

Som svar sade Mike Cavenett, kommunikationsansvarig för Londons cykelkampanj, att det fanns "starka argument" för 20mph hastighetsbegränsningar som skulle rullas ut i bostadsområden över hela landet.

Läkares Råd