välbefinnande

Genvariationer ökar risken för psoriasis

välbefinnande Genvariationer ökar risken för psoriasis
Anonim

Forskare har upptäckt att en genetisk region som tidigare varit känd för att vara associerad med psoriasis är ännu starkare kopplad till sjukdomen än förväntat.

En studie vid University of Utah bekräftade att en genvariation på kromosom 6 kallad HLA-Cw * 0602 är en "viktig genetisk determinant" för psoriasis.

Däremot fann forskarna att andra genetiska variationer inom samma DNA-område också spelar en nyckelroll.

Deras studie, som publiceras i tidskriften PLoS Genetics, tyder på att personer med tre olika varianter kan vara upp till nio gånger större risk att utveckla sjukdomen än de som inte har någon av dem.

Studie medförfattare Dr Gerald Krueger noterade dock att ett antal andra gener sannolikt kommer att spela en roll i sjukdomsutvecklingen, vilket påverkar ungefär två procent av befolkningen i Storbritannien, enligt NHS-siffrorna.

Villkoret utvecklas vanligtvis mellan åldrarna 11 och 45 år och kan få stor inverkan på individens livskvalitet.

Läkares Råd