välbefinnande

Siffrorna visar uppkomsten av alkoholrelaterade sjukhusintag


välbefinnande Siffrorna visar uppkomsten av alkoholrelaterade sjukhusintag
Anonim

Antalet sjukhusintag för alkoholrelaterade problem har stigit i England, nya siffror visar.

Det fanns 1 057 000 alkoholrelaterade intrång under 2009-10, en ökning med 12 procent jämfört med föregående år.

Nästan två tredjedelar av fallen var män och siffrorna visar också att äldre åldersgrupper stod för en högre andel av intaganden än yngre personer.

Tim Straughan, chef för NHS Information Center, sa att antalet alkoholrelaterade sjukhusintagelser översteg en miljon för första gången 2009-2010.

"Rapporten belyser också den ökade kostnaden för alkoholberoende till NHS, eftersom antalet receptbelagda varor fortsätter att öka, " avslöjade han.

Folkhälsovården Anne Milton berättade för BBC att tidigare insatser för att ta itu med folkhälsoproblemen inte alltid har fungerat och att regeringen vidtar åtgärder för att hantera problemdrycker.

Åtgärder innefattar att stoppa stormarknader från att sälja alkohol under låg kostnad och införa en hårdare licensordning.

Koalitionsregeringen planerar också att publicera en ny alkoholstrategi senare på året.

Läkares Råd