välbefinnande

Exponering för luftförorening vid graviditet i samband med låg födelsevikt


välbefinnande Exponering för luftförorening vid graviditet i samband med låg födelsevikt
Anonim

Kvinnor som utsätts för förorenad luft under graviditeten är mer benägna att få barn med låga födelsevikt, har en internationell studie funnit.

Amerikanska forskare ledde en studie som analyserade data på mer än tre miljoner födda i nio länder runt om i världen, varav de flesta ägde rum mellan mitten av 1990-talet och slutet av 2000-talet.

De fann att ju högre föroreningshastigheten i ett område, desto större var den låga födelsevikten.

Studien, som publiceras i tidskriften Environmental Health Perspectives, är den största studien för att visa en koppling mellan luftförorening från uteluften - som den som släpps ut av fordon och kolkraftverk - och försämrad fostertillväxt.

"Vad som är betydelsefullt är att det här är luftföroreningsnivåer som praktiskt taget alla i världen är vanligtvis utsatta för", säger professor Tracey Woodruff, studieens medforskare vid US Centers for Disease Control and Prevention.

Hon tillade: "Dessa mikroskopiska partiklar, som är mindre än ett människohårs bredd, är i luften som vi alla andas."

Forskaren tillade att hälsofördelarna med att minska luftföroreningar är "mycket större" än kostnaderna.

Läkares Råd