välbefinnande

Experter prisar mentalvården


välbefinnande Experter prisar mentalvården
Anonim

Lag som tillhandahåller intensiv behandling för kortsiktig psykisk sjukdom utanför sjukhus har en positiv inverkan på lokala akutmottagningstjänster.

Det är slutsatsen från National Audit Office (NAO): s studie av CRHT-team (CRHT).

Dessa lag ger behandling och stöd till personer med kortsiktiga psykiska kriser utanför sjukhuset, helst i sina egna hem.

Om de används på ett korrekt och säkert sätt, ger CRHT-teamen kliniska fördelar och ökad patientnöjdhet, nämnde NAO idag.

Lagen har minskat trycket på sängar och har lyckats nå många serviceanvändare som annars skulle ha blivit inlagda på sjukhus.

De stöder också människor i tidigt urladdning från sjukhuset.

I NAO-rapporten konstaterades också att tjänsterna begränsas av bristande inmatning från specialisthälso- och sjukvårdspersonal, variationer i bemanningsnivåer över hela landet och för få inflyttningar till sjukhus som bedöms av CRHT-team.

Det identifierade också stora variationer mellan områden i vilken utsträckning lag är bemannade och resourced.

Psykisk sjukdom kostar ekonomin 47 miljarder pund per år, inklusive över 15 miljarder kronor i förlorad anställning och 10 miljarder pund i förmåner.

NAO uppskattar att cirka 12 miljoner pund per år kan sparas genom större användning av CRHT-tjänster i lämpliga fall.

NAO-chefen Sir John Bourn, kommenterade: "CRHT-team börjar verkligen bevisa sitt värde i NHS.

"Brist på resurser och brist på tvärvetenskapligt stöd begränsar dock vad dessa lag kan göra. Och inte alla som skulle dra nytta av den här tjänsten beaktas för det. Dessa frågor måste lösas om tjänsten ska förbättras.

© Adfero Ltd

Läkares Råd