depression

Övning underlättar inte depression, studerar funderingar


depression Övning underlättar inte depression, studerar funderingar
Anonim

Fysisk aktivitet är osannolikt att minska symtom på depression vid användning tillsammans med standardbehandling, har en studie funnit.

Forskare vid University of Bristol, tillsammans med kollegor vid University of Exeter och Peninsula College of Medicine and Dentistry, rekryterade 361 personer som nyligen hade diagnostiserats med depression.

Hälften av patienterna fick vanlig vård, medan den andra hälften fick vanlig vård med ytterligare en fysisk aktivitet.

Deltagarna följdes därefter i 12 månader för att se om träning gav ytterligare fördelar.

Forskarna fann att patienter som följde den fysiska aktivitetsinterventionen inte upplevde en större minskning av depressiva symtom än de som bara fick normal vård.

Deras resultat, som publiceras i British Medical Journal, tvivlar på aktuell klinisk vägledning, som rekommenderar fysisk aktivitet för att underlätta symptom på depression.

Melanie Chalder, från University of Bristols skola för social och gemenskapsmedicin, sade: "Många studier har rapporterat de positiva effekterna av fysisk aktivitet för personer som lider av depression men vårt ingripande var inte en effektiv strategi för att minska symtomen.

Experten noterade dock att fysisk aktivitet är fördelaktig för ett antal andra villkor, inklusive fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

NHS-siffror tyder på att ungefär en av tio personer drabbas av depression någon gång under sin livstid.

Läkares Råd