hud och hår

erytromelalgi


hud och hår erytromelalgi
Anonim

Fråga

Min läkare tror att jag har erytromelalgi. Kan du berätta för mig vad det är?

Vilken ålder kan du få det och utvecklas detta tillstånd alltid till ett försämrat scenario?

Svar

Erytromelalgi är ett tillstånd som påverkar de extremt små blodkärlen i kroppen (mikrocirkulation).

Brännande smärta av röda och varma händer och / eller fötter är de klassiska symptomen på erytromelalgi, fötterna är övervägande involverade.

Det kan inträffa vid vilken ålder som helst och har rapporterats hos barn yngre än fem år.

Orsaken är ofta okänd och villkoret utvecklas inte alltid till ett försämrat scenario.

Villkoren kan vara associerad med underliggande sjukdom som kan ta tid att bli uppenbar och vissa läkare rekommenderar kontinuerlig övervakning av patienter med erytromelalgi för att upptäcka eventuella sjukdomar när de utvecklas.

Behandlingen beror på svårighetsgraden av symtomen och eventuella associerade tillstånd.

Flera fallrapporter visar respons på aspirin och intravenös behandling med natriumnitroprussid och prostaglandiner.

Ytterligare information om erytromelalgi kan erhållas från Raynauds och Scleroderma Association.

Med vänliga hälsningar

Medicinska laget

Läkares Råd