välbefinnande

Läkemedelskombinationen kan gynna patienter med hjärntumör


välbefinnande Läkemedelskombinationen kan gynna patienter med hjärntumör
Anonim

Ett läkemedel som avbryter blodtillförselmatningstumörerna kan öka överlevnaden hos patienter med glioblastom multiforme (GBM), en dödlig form av hjärncancer.

Forskare vid Duke University fann att Bevacizumab (Avastin), ett läkemedel som stuntar tillväxten av blodkärl som matar en tumörs tillväxt och spridning, kan öka den tid som patienterna kan överleva utan tumörtillväxt om de ges i samband med ett vanligt kemoterapeutiskt läkemedel .

Publicera sina resultat i Journal of Clinical Oncology avslöjar de att av 35 patienter som fick läkemedelskombinationen såg nästan hälften ingen tumörprogression efter sex månader, och nästan 80 procent lever fortfarande sex månader efter diagnosen.

Detta utgör en signifikant förbättring av befintliga terapier, eftersom 75 procent av patienterna som behandlats med kemoterapi ensam har tumörprogression efter sex månader och färre än hälften är levande sex månader efter diagnos.

Lederutredare Dr James Vredenburgh, en neuronkliniker vid Duke University, sa: "Vi fann att denna läkemedelskombination kan förbättra resultatet för dessa människor, som normalt ges ungefär tre till sex månader att leva.

"Dessa resultat utgör ett stort hopp för dessa patienter och deras familjer."

© Adfero Ltd

Läkares Råd